NetCom Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady s.c.

Polityka prywatności

Drogi użytkowniku tej strony wiedz, że traktujemy poważnie prawo do poszanowania prywatności wszystkich użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników strony. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi naszą stronę, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez samych użytkowników w formularzu kontaktowym lub korzystających z naszych usług w formie zdalnej usługi serwisowej. 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości naszej witryny, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Analiza ta ma charakter statystyczny. 

Opis przetwarzania danych osobowych zawarty w Polityce Prywatności nie ma charakteru wyczerpującego. Nie wykluczamy, że inne dokumenty mogą znaleźć zastosowane w określonych okolicznościach.

Użytkowniku pamiętnej, jeżeli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (np. jesteś upoważnionym pracownikiem i przekazujesz dane właściciela firmy lub współpracowników), Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że te osoby zapoznały się z niniejszą Polityką Prywatności oraz że jesteś uprawniony do przekazania nam tych danych i dane te są prawidłowe.

Przede wszystkim nasza strona dostarcza informacji na temat naszej działalności i usług, produktów przez nas oferowanych, a także możliwości rozwoju kariery.

Niektóre nasze podstrony np. kontakt zawierają specjalne formularze, za pośrednictwem których odwiedzający Stronę może zwrócić się o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i usług Netcom.

Za pośrednictwem naszej strony możemy również uzyskać zdalny dostęp umożliwiający świadczenie usług serwisowych. W tym zakresie jednak zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Nasze podejście do danych osobowych wynika ze stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe w wyniku naszych praktyk biznesowych, także dzięki korzystaniu przez Ciebie z naszych Stron.

Niektóre podstrony zawierają specjalne formularze, za pośrednictwem których możesz prosić o więcej informacji na temat produktów i usług. Gdy wysyłasz takie zapytanie lub podajesz Netcom informacje drogą elektroniczną w jakikolwiek sposób (np. formularz online, e-mail, ankieta dla klienta, formularz opinii), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, w tym między innymi: imienia, nazwiska, tytułu, nazwy reprezentowanego podmiotu, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, reprezentowanej branży.

Możesz również dostarczyć nam dane dotyczące swojego sprzętu, oprogramowania itp. np. w celu wykonania usługi serwisowej. Te dane w wielu przypadkach będą podlegać uznaniu za dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Jeżeli zdecydujesz się odmówić podania nam danych osobowych, o które Ciebie prosimy, to uzyskanie dostępu lub używanie pewnych elementów, usług lub funkcji bądź udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytania może być niemożliwe.

Wskutek korzystania z naszych Stron pewne informacje techniczne i inne zostają w sposób automatyczny ujawnione przez Twój komputer i są rejestrowane przez nas (takie jak Twój adres internetowy, rodzaj wyszukiwarki, strona, która przekierowała Cię do naszej Strony oraz inne dane, wskazane w Polityce Ciasteczek dostępnej na naszych Stronach – poniżej). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c.- wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).

W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul.Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów lub poprzez adres e-mail: iod@netcom.tarnow.pl; Funkcję IOD pełni r. pr. Łukasz Nowak.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (patrz: zakładka klauzule informacyjne). Dbamy o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Zakres danych:  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacja o Twojej prośbie o kontakt

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Netcom (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Zakres danych: Imię i nazwisko, nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacja o Twoim zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne – zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Jednak brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usług w postaci wysyłania newslettera.

Zakres danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  inne dane osobowe zawarte w Twoim podaniu, CV, certyfikatach, dyplomach i innych dokumentach, które dołączysz do swojego podania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Netcom (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Zakres danych: Imię, nazwisko, nazwa organizacji, telefon, e-mail, NIP organizacji

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Netcom (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Zakres danych: Imię i nazwisko, miejsce, numer telefonu, inne informacje potrzebne do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i dokonanie usługi serwisowej.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes NetCom (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Zakres danych: Imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacja o Twoim zapytaniu oraz o produkcie lub usłudze, które są jego przedmiotem.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes NetCom (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Dane osobowe, które pozyskujemy i przetwarzamy umożliwiają nam oferowanie naszych produktów i usług oraz wykonywanie związanych z tym działań, np. kierowanie zaproszeń do zawarcia umowy drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub w inny sposób (marketing produktów i  usług własnych)

Zakres danych: Imię i nazwisko, nazwa spółki, funkcja, adres, adres email, numer telefonu i ewentualne, inne dane wymagane do celów marketingowych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do oferowania naszych produktów i usług. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes NetCom promowanie własnych produktów i usług.

Nie zamierzamy używać Twoich danych osobowych pozyskanych od Ciebie do procesów wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Oprócz tego nie zamierzamy przetwarzać Twoich danych osobowych automatycznie w celu ustalenia i oceny niektórych czynników osobowych, w tym w szczególności w celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Wyjątkiem jest możliwość wykorzystania przez nas narzędzi:

– Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

 oraz

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.

 Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną, poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

 https://www.facebook.com/policy.php

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).”

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™:  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™:  https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Podejmuje wszelkie rozsądne środki, by przetwarzanie danych do celów wskazanych w Polityce Prywatności odbywało się przez możliwie najkrótszy czas. Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak to konieczne: do celów, w których je pozyskaliśmy; w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Ciebie zgoda – nie dłużej, niż do czasu jej wycofania;

do wykonania naszych obowiązków umownych, tj. przez czas trwania relacji biznesowej lub pracowniczej (od początku tej relacji, przez czas jej trwania, aż do momentu jej zakończenia) – nie dłużej jednak, niż do czasu przedawnienia się roszczeń, które mogą nam przysługiwać lub przysługiwać przeciwko nam; w przypadku dokumentacji pracowniczej – nie dłużej niż 50 lat od dnia jej wytworzenia; do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych celów związanych z przetwarzaniem, jak również dłużej w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania danych i udokumentowaniem tych obowiązków – do czasu realizacji tych celów lub ustania lub wypełnienia obowiązków. Dane osobowe mogą być również przechowywane: przez okres, w którym możliwe jest skierowanie roszczeń przeciwko nam, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub jeżeli uzasadniony interes wymaga dalszego przechowywania (np. dla celów dowodowych). Gdy tylko Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne, zostaną usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

W przypadku uzasadnionego treścią przepisów obowiązującego prawa wystawienia nakazu przeszukania, wezwania lub polecenia sądu/innego uprawnionego organu, możemy udzielić dostępu uprawnionym podmiotom do wszelkich informacji nam dostarczonych w celu zapewnienia zgodności z tymi procedurami i zabezpieczenia naszych praw i własności. Jeżeli jest to uzasadnione, możemy również udzielić dostępu do tych informacji w sytuacjach wyjątkowych, jak choćby w przypadku, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego osoby.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji uzyskanych od Ciebie lub o Tobie osobom trzecim w przypadku fuzji, przejęcia, upadłości lub sprzedaży całego majątku.

W innych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą do podmiotów z grupy Comarch, firm hostingowych, kancelarii rachunkowych prawnych i innych celem należytej realizacji usługi lub sprzedaży produktów. Partnerów którym przekazujemy dane dobieramy z najwyższą starannością i są to podmioty dbające o bezpieczeństwo Twoich danych.   Korzystamy z wsparcia google workspace  które to narzędzie archiwizuje dane również poza obszarem UE/EOG ale zobowiązało się do stosowania klauzul standardowych, zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych. 

Podmioty, o których mowa wyżej (z grupy Comarch), będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie do celów wskazanych w Polityce Prywatności i są zobowiązane dostosować się do jej treści. 

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

Jak uzyskasz dostęp do swoich danych osobowych i jak skorzystasz z innych przysługujących Ci praw Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie wymienione prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz wykonywać te prawa, kierując żądanie na następujący adres e-mail iod@netcom.tarnow.pl

Konieczne może być przekazanie informacji osobistych na Twój temat oraz innych środków, które pozwolą zweryfikować Twoją tożsamość. Jeżeli żądanie zostanie skierowane przez osobę inną niż Ty, zostanie ono odrzucone, chyba że ta osoba wykaże swoje uprawnienie do skierowania takiego żądania.

Miej na uwadze, że NetCom może odrzucić żądania wykraczające poza ramy danego prawa lub polegające na nieprawidłowym korzystaniu z tego prawa.

Miej również na uwadze, że niektóre spośród tych praw mogą być ograniczone w sytuacjach, gdy NetCom posiada nadrzędny interes lub prawny obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Może przysługiwać Tobie prawo do uzyskania potwierdzenia, czy NetCom przetwarza dane osobowe w odniesieniu do Ciebie, a jeżeli tak, to będzie przysługiwać Tobie również prawo otrzymania kopii tych danych. W razie potrzeby możesz uzyskać dodatkowe kopie, przy czym możemy w takiej sytuacji ustalić opłatę w rozsądnej wysokości.

W przypadku określonych rodzajów danych osobowych, może przysługiwać Ci również prawo do ich przenoszenia.

Może przysługiwać Tobie prawo do sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami prawa. Prawo do usunięcia danych osobowych doznaje licznych wyjątków, w tym zwłaszcza w zakresie obrony przed roszczeniami, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków nałożonych mocą przepisów prawa.

Może przysługiwać Tobie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, do którego zastosujemy się, jeżeli opieramy się na własnym lub cudzym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wskazać stosowną podstawę prawną przetwarzania Twoich danych.

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w każdej chwili.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, masz prawo do wycofania zgody w każdej chwili (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

Może przysługiwać Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca Twojego stałego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Zależy nam na bezpieczeństwie pozyskiwanych danych osobowych i w tym celu wdrożyliśmy odpowiednie polityki bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne, które mają na celu chronić informacje dotyczące Twojej osoby przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą lub nieuzasadnionym zniszczeniem lub ich utratą.

Wszyscy nasi pracownicy, partnerzy, konsultanci, wykonawcy i podmioty przetwarzające (tj. podmioty, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu do wyżej wskazanych celów), posiadające dostęp do Twoich danych i są zaangażowane w ich przetwarzanie, podlegają obowiązkowi utrzymaniu danych w poufności.

Możemy udostępniać linki do stron nienależących do nas.

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie jedynie do naszych Stron i nie obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych podmiotów trzecich. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jednak, z uwagi na naturę Internetu, nie możemy gwarantować standardów ochrony danych na takich stronach ani przyjmować odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych innych niż Strony.

Otwierając jakiekolwiek linki, zachowaj ostrożność i zapoznaj się z politykami prywatności danych stron internetowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Polityki Prywatności w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Zmiany zostaną zakomunikowane zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.