NetCom Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady s.c.

Korespondujesz z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pamiętaj: zadbaj o dane poufne dołączane do wiadomości e-mail. Najlepiej zaszyfruj załącznik a hasło prześlij smsem do serwisanta 

Szanowni Państwo, 

Na zasadzie przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO);
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail, pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ADO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu określonym wyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ADO Państwa sprawy.

Chciałbyś zostać naszym Klientem

Dołącz do grona firm dla których świadczymy nasze usługi doradcze, serwisowe oraz wdrożeniowe:  skontaktuj się z nami 

Jesteś naszym Klientem

zapoznaj się z klauzulą która cię interesuje

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), które zastąpiło dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane.
Mając na względzie przepis art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a także w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 a-b RODO.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c.- wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
  2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w każdej chwili

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zgłaszający reklamację wyraża zgodę Markowi Sierakowi – przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Pawłowi Porosło – przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosławowi Gniady – przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnikom spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym – w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną.

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, adresu IP oraz numeru telefonu w celach marketingowych przez Marka Sieraka – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Pawła Porosło – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosława Gniady – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólników spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną. 

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..

Prace wykonywane zdalnie przy użyciu oprogramowania Teamviewer

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i korzystaj z udostępnionego przez nas oprogramowania:  do pobrania tutaj

Drogi Kliencie, skoro tu jesteś to znaczy, że nam zaufałeś i zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług serwisowych. Decydując się na kontynuację wykonania zlecenia serwisowego w sytuacji kiedy jesteś związany z nami umową serwisową, warunki świadczenia usług znajdziesz w umowie.

Upewnij się, że posiadasz uprawnienia właściciela do udostępniania nam danych  przetwarzanych na serwisowanym komputerze.  Skorzystaj z programu Teamviewer: do pobrania tutaj

Drogi Kliencie zachęcamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółów zawarcia stałej umowy serwisowej w tym zakresu obsługi oraz ustalenia korzystnych warunków finansowych – możesz to zrobić tutaj

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług bez podpisywania stałej umowy serwisowej to dalsze wykonanie zlecenia serwisowego będzie się odbywać na warunkach opisanych poniżej:

 

Zadzwoń do nas na : tel. 14 622 22 20 lub skorzystaj z programu Teamviewer: do pobrania tutaj

 

Pamiętaj: 

Udostępniając nam zdalne połączenie Teamviewer decydujesz się na realizację zlecenia serwisowego oraz akceptujesz treść powyższego regulaminu. 

Pracujesz dla nas lub chciałbyś dołączyć do naszego zespołu

Zapoznaj się z klauzulą która cię interesuje

Szanowni Pracownicy, 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c.- wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: upoważnionym pracownikom, kontrahentom, podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym lekarzowi medycyny pracy, podmiotom i instytucjom publicznym na ich żądanie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.

Zapisy dotyczące klauzuli informacyjnej dedykowanej pracownikom mogą ulec dezaktualizacji, jeśli ustawodawca tak zdecyduje. W tym względzie należy na bieżąco śledzić zmiany w prawie pracy.

Szanowni Państwo Aplikujący do Pracy, 

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (zwane dalej „RODO”), które zastąpiło dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. Mając na względzie przepis art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Szanowni Państwo Aplikujący do Pracy,
którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (zwane dalej „RODO”), które zastąpiło dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. Mając na względzie przepis art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Sierak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Paweł Porosło – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosław Gniady – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólnicy spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109 (dalej ADO).
 2. W NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a jeżeli wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana / Pani dane będą przetwarzane także w tym celu, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż rok.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w każdej chwili

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Marka Sieraka – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Pawła Prosło – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Prosło – „NETCOM” s.c., Jarosława Gniady – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólników spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną.

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Marka Sieraka – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Pawła Porosło – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosława Gniady – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólników spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, adres: ul. Przemysłowa 4E, 33-100 Tarnów , NIP: 9930099109. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Marka Sieraka – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Sierak – „NETCOM” s.c., Pawła Porosło – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Porosło – „NETCOM” s.c., Jarosława Gniady – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Gniady – „NETCOM” s.c. – wspólników spółki cywilnej NETCOM s.c. Marek Sierak, Paweł Porosło, Jarosław Gniady, jednak nie dłużej niż rok. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną.

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..