Nowoczesny system rejestracji czasu pracy

Urządzenie i aplikacja mobilna usprawniająca zarządzanie czasem w firmie

Comarch TNA

Comarch TNA innowacja w zarządzaniu pracownikami

System zapewnia obsługę różnych typów obecności w miejscu pracy, zgłoszeń urlopowych oraz delegacji, a Pracodawcy daje możliwość generowania raportów zgodnych z zewnętrznymi systemami ERP i systemami kadrowo-płacowymi typu Comarch ERP e-Pracownik.

Wygodna rejestracja czasu pracy

Łatwe i jasne raportowanie

Meldowanie delegacji

Proste zarządzanie urlopami

Intuicyjny kanał komunikacji pracodawca-pracownik

Zwiększenie efektywności pracy

Trzy elementy systemu Comarch TNA

Autorska aplikacja mobilna 

Urządzenie działające w oparciu o technologie  beacon  (Bluetooth  4.0)  oraz  NFC  (Near  Field Communication), przez co Comarch TNA świetnie wpisuje się w trend IoT –Internet of Things.


Urządzenie Comarch TNA Gateway 

Dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS and Android (pobranych odpowiednio ze  sklepów:  App  Store  i  Google  Play).  Z  poziomu  mobilnej, pracownik  może   odnotowywać   swoje   wejścia/wyjścia, sprawdzać swoje obecności, czas pracy, zgłaszać inne rodzaje obecności, urlopów oraz delegacji.

WAŻNE:  Do poprawnego działania systemu z urządzeniem Comarch TNA Gateway niezbędny jest urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA.

Autorska aplikacja webowa

Aplikacja www Comarch TNA posiada te same funkcjonalności co aplikacja mobilna, a dodatkowo umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora konfiguracji całości usługi, oraz zarządzanie pracownikami.

TNA_mockup_02

Sprawdź jak działa Comarch TNA:

Comarch TNA Gateway

Urządzanie Comarch TNA Gateway generuje identyfikator, który po odczytaniu przez aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowych (Android lub iOS) jest rejestrowany jako aktywność pracownika, wejście lub wyjście z miejsca pracy.

Comarch TNA Gateway Plus

Urządzenie działa z aplikacją mobilną i kartami zbliżeniowymi. Karta umożliwia bezprzewodowy odczyt unikalnego identyfikatora emitowanego przez urządzenie. Należy jedynie zbliżyć kartę do urządzenia, która dokładnie rejestruje wejście lub wyjście z miejsca pracy.

Integracja z Comarch ERP:

Usługa jest zsynchronizowana z modułem Comarch ERP Optima Płace i Kadry.

Jako funkcja dodatkowa dla systemu Comarch ERP Optima, Comarch TNA umożliwia rozbudowę standardowej funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o automatyczną synchronizacje czasu pracy pracowników z Comarch TNA do Comarch ERP Optima. Comarch TNA ułatwia i przyspiesza prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz niweluje potrzebę ręcznego wczytywania czasu pracy do systemu ERP. Wybierając Comarch TNA poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz zwiększysz efektywność.