Szukaj

Comarch PPK 2019.4.2

NOWOŚCI, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

  • Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.
  • Umożliwiono wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne lub inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie.
  • Dodano kolejne wydruki deklaracji związanych z PPK takie jak oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK oraz wnioski o dokonywanie wpłat na PPK i zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
  • Wprowadzono możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR.
  • Umożliwiono automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej.

Informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi jak Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Ponadto aplikacja Comarch PPK umożliwia także komunikację online w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji pracownika, czy wysłania informacji o składkach z Aviva TFI, a wkrótce także z AXA TFI i Allianz Polska TFI.

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi instytucjami finansowymi.

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Podobne artykuły