NIP nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał dodatkowy element do paragonu – NIP, gdzie na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą.

1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których wystawiona będzie faktura VAT oraz konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku regulują art. 106b ust. 5-6 tej ustawy. Ust. 7 wyklucza z tego obowiązku podatników świadczących usługi taksówek osobowych.

Ważne: Jeżeli klient będzie chciał otrzymać fakturę po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymanie całości lub części zapłaty – przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania takiej faktury.

Wprowadzenie takich zmian to reakcja na zaobserwowany nieuczciwy proceder, który polega na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.

Wprowadzenie NIPu na paragonie jest niezbędne, w świetle prowadzonych działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatku VAT.

Do końca roku ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, gdzie sprzedawcy mogą wystawiać faktury do paragonów wystawianych przed 1 stycznia 2020 roku.

Podobne artykuły