Comarch PPK zintegrowany z Aviva

Comarch PPK to system przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jedną z najistotniejszych funkcjonalności aplikacji Comarch PPK jest możliwość wymiany danych z instytucjami finansowymi. Przedsiębiorca posiadający aplikację Comarch PPK może przekazać dane do wybranych instytucji online (opcja dostępna dla wybranych instytucji, które przygotowały swoje systemy do tego typu współpracy) bądź poprzez pliki XML (wszystkie instytucje).

Przedsiębiorcy, którzy zlecą prowadzenie PPK do Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będą mogli w pełni zautomatyzować obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, poczynając od możliwości zawarcia umowy online, przez rejestrację uczestników, po cykliczne wysyłanie składek. Wybierając Comarch PPK i komunikację online z Aviva pracodawca niewątpliwie oszczędza czas. Nie ma potrzeby tworzenia plików xml, zapisywania ich, a następnie dodawania na portalu instytucji finansowej – wszystkie te czynności zastępują pojedyncze kliknięcia w systemie kadrowo-płacowym.

Automatyczne aktualizacje dostarczane przez Comarch są wystarczające, aby bezpiecznie i łatwo prowadzić program Pracowniczych Planów Kapitałowych w każdej firmie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Comarch PPK w integracji z Aviva umożliwia:

  • Rejestrację umowy o zarządzanie i weryfikowanie statusu umowy

Wniosek o zawarcie takiej umowy jest rejestrowany online bezpośrednio z aplikacji, a po przetworzeniu przez instytucję finansową od razu można zawrzeć w imieniu pracowników umowy o prowadzenie rachunków PPK

  • Rejestracja uczestnika PPK

Aplikacja umożliwia rejestrowanie umów o prowadzenie. Dodatkowo pilnuje i podpowiada za pomocą statusów, którzy pracownicy powinni zostać przesłani do instytucji finansowej i kiedy.

  • Nadanie numeru uczestnikom PPK

Każdy uczestnik posiada w instytucji finansowej swój unikalny numer identyfikacyjny, który Comarch PPK pobierze od instytucji finansowej automatycznie.

  • Wysyłanie deklaracji uczestników PPK

Każdy pracownik w dowolnym momencie może składać deklaracje dotyczące swojego uczestnictwa. Za pomocą aplikacji Comarch PPK takie deklaracje jak: rezygnacji lub wznowienia uczestnictwa, obniżenia składki podstawowej pracownika lub zmiany składki dodatkowej pracownika, pracodawca wyśle do Aviva za pomocą bezplikowej wymiany danych.

  • Przygotowanie informacji o składkach i możliwość korygowania składek

Pracodawca co miesiąc jest zobligowany do wysyłania informacji o pobranych składkach. Informacje te będą wysyłane online, a w razie potrzeby również online korygowane.

Podobne artykuły