Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu “Mały ZUS plus”, który jest rozszerzeniem programy mały ZUS. Przedsiębiorcy którzy nie przekroczą progu 120 tys. zł będą mogli obliczać składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do wysokości dochodu.

Warunkiem przystąpienia do programu jest prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w roku ubiegłym, rozliczanie się w innej formie niż karta podatkowa oraz nie świadczenie usług dla byłego pracodawcy.

Co istotne przepisy uniemożliwiają przystąpienie do programu przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT, a ponadto twórcom i artystom.

W 2020 roku osoby chcące skorzystać z Małego ZUS-u Plus musiały zgłosić tę chęć w terminie 1-29 lutego. W kolejnych latach zawiadomienie o chęci skorzystania z usług, musi nastąpić do końca stycznia każdego kolejnego roku. Co istotne osoby które zaczną spełniać warunki ustawy w trakcie roku mogą przystąpić do programu w ciągu 7 dni.

Preferencyjne składki można opłacać do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jest, że obniżenie wartości składek obejmuje tylko ubezpieczenia społeczne.

Dla Państwa wygody w systemach Comarch ERP zaktualizowano deklaracje ZUS DRA, RCA oraz parametry na formularzu danych kadrowych właściciela.

 

Podobne artykuły