JPK_V7 od 1. października

Od 1. października nastąpi ważna dla przedsiębiorców zmiana. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K wraz z ewidencją VAT (w formacie JPK) zostaną zastąpione przez jeden plik JPK_V7. Plik będzie składał się z dwóch części i obejmował zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną. Ważnym aspektem jest fakt, że nowelizacja przepisów nie likwiduje obowiązku ewidencji dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcji (VAT-UE).

Część deklaracyjna nowego JPK posiada formę zbliżoną do deklaracji VAT-7. Ewidencja w zakresie podatku należnego, zawiera natomiast trzy główne zmiany. Pierwszą z nich jest oznaczanie pewnych typów sprzedaży. Kolejnym kody GTU, przypisywane do dokumentów sprzedaży dla wybranych towarów i usług. Ostatnim obszarem zmian w JPK_V7 jest ewidencja procedury rozliczeń w zależności od transakcji.

Wspomniane oznaczenia mają również zastosowanie dla podatku naliczonego, wyłączając kody GTU oraz wybrane procedury.

Jeśli w przesłanej przez podatnika deklaracji pojawią się błędy naczelnik US wskazuje te błędy wraz z wezwaniem do ich poprawy. Podczas składania korekty deklaracji JPK_V7, przedsiębiorca powinien złożyć nowy kompletny plik zawierający wszystkie dane. W związku z tym, nie istnieje możliwość przesłania tylko korygowanych danych.

Podatnik, który nie złoży korekty lub wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania informacji o błędach musi liczyć się z karą pieniężną. Zgodnie z przepisami sankcje opiewają na kwotę 500 zł za każdą nieprawidłowość oraz dodatkowe kary za nierzetelność JPK_VAT.

Podobne artykuły