Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 roku

Split payment to kolejne narzędzie skarbówki, które ma walczyć z wyłudzaniem VAT. Obowiązkowy split payment, który wchodzi w życie od 1 listopada 2019 r. będzie dotyczyć transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami (B2B).

Podzielony mechanizm opiera się na tym, że sprzedawca otrzymuje zapłatę netto, a część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT prowadzony nieodpłatnie przez banki. Rachunek ten jest pod nadzorem skarbówki, a dostęp do środków zgromadzonych na tym koncie jest ograniczony.

Sprawdź jakie warunki muszą być spełnione aby zastosować split payment:

  • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje, jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jednakże sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości podatku VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązkowy split payment najpierw obejmie branże „podwyższonego ryzyka” wyłudzeń vatowskich. Za takie uznano budowlankę, branże związane z elektroniką, odpadami czy wyrobami ze stali.

Podobne artykuły