Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

nowe podejście do naszych emerytur

Czy będzie rozwiązaniem rewolucyjnym i zapewni nam godny odpoczynek po latach pracy?

Dla kogo ?

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z 4 paździenika 2018 roku rząd wprowadził powszechny program oszczędnościowy. Kapitał zebrany poprzez PPK będzie stymulował rozwój dla naszej gosporadki oraz ma być podstawą naszych przyszłych emerytur.

Pod nowy sposób oszczędzania będzie automatycznie podlegał każdy pracownik w wieku od 18 do 54. Od pracowników powyżej 55 roku życia będzie wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Pod Pracowniczy Plan Kapitałowy nie będą podlegały służby mundurowe, rolnicy oraz osoby samozatudnione.

Od kiedy?

Wprowadzenie PPK będzie uzależnione od ilości pracowników zaktrudnionych w firmie:

  • powyżej 250 pracowników obowiązuje od 1 lipca 2019,
  • od 50 do 249 obowiązuje od 1 stycznia 2020,
  • od 20 do 49 obowiązuje od 1 lipca 2020,
  • dla pozostałych obowiązuje od 1 stycznia 2021.

Oprogramowanie Comarch PPK

Producent Comarch udostępnił w swojej ofercie aplikację, która pozwoli w łatwy sposób na administrowanie i prowadzenie ewidencji uczestników PPK, jak również prowadzenie zestawień pobranych i przekazywanych składek do konkretnych instytucji finansowych.


Aplikacja PPK będzie współpracować w połączeniu z modułem Płace i Kadry Comarch ERP Optima.
Osoby nie posiadające programu kadrowo-płacowego oprogramowania Comarch będą mogły również zakupić wersję samodzielną (standalone) aplikacji.

Comarch PPK